Kill the President - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

In a world without leaders
Who’d start all the wars?
The world that you’re saving
Will always be yours

Kill the President
Listen to the voice of reason
Unify with that single line
Stop the man with the power of the government
A leader’s not the center of democracy.

In a world without leaders
Who’d make people starve?
The world that we’re saving
Will always be ours

Everyone says
Well maybe I’ll make a difference
Thinking they’ve got plenty of time
But you’re squeezed
A little tighter everyday
Punished before you can commit a crime.

In a world without leaders
Who’d start all the wars?
The world that you’re saving
Will always be yours.

Kill the President
Listen to the voice of reason
Unify with that single line
Stop the man with the power of the goverment
A leader’s not the center of democracy.

America!
All of your enemies
Come from within
But you lash out so
It is seen like some frightened child
In an angry world
Or the fall of Rome
Your demise comes
From your own hands

In a world without leaders
Who’d start all the wars?
The world that you’re saving
Will always be yours

In a world without leaders
We might have a chance
But we’ll never see it
As long as there’s

W świecie bez przywódców,
Kto wszczynałby wojny?
Świat, który ocalisz,
Na zawsze już twój.

Zabij prezydenta,
Posłuchaj głosu rozsądku,
Zjednocz się z tą prostą ideą.
Powstrzymaj tego, który sam dla siebie jest rządem.
Przywódca to nie centrum demokracji.

W świecie bez przywódców,
Kto wywoła głód?
Świat, który ocalimy,
na zawsze już nasz.

Każdy z nich twierdzi,
Że to on zmieni coś
Łudząc się, że ma dużo czasu.
Lecz to ty jesteś naciskany,
Z każdym dniem trochę bardziej,
Ukarany zanim popełnisz przestępstwo.

W świecie bez przywódców,
Kto wszczynałby wojny?
Świat, który ocalisz,
Na zawsze już twój.

Zabij prezydenta,
Posłuchaj głosu rozsądku,
Zjednocz się z tą prostą ideą.
Powstrzymaj tego, który sam dla siebie jest rządem.
Przywódca to nie centrum demokracji.

Ameryko!
Twoi wrogowie z twojego
Wnętrza pochodzą.
Wszyscy wiedzą, ze jesteś
Sponiewierana jak wystraszone dziecko
W rękach złego świata
Lub upadku Rzymu.
Twoja śmierć z twoich
Rąk pochodzi.

W świecie bez przywódców,
Kto wszczynałby wojny?
Świat, który ocalisz,
Na zawsze już twój.

W świecie bez przywódców,
Może będziemy mieli szanse,
Ale dopóty jej nie zobaczymy,
Dopóki on sprawuje władzę.