Blackball - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

In this world of hate and shallowness
Where enemies become your consolation
And those of us who win the game give up our minds
I don‘t call that winning
Say this doesn‘t apply to you
But ask yourself first
What have I done today to win the game
And just what have I sacrificed

Win the battle lose the war
I know I‘ve played this game before
When people were still real
I don‘t want this anymore
It‘s time for me to close the door
There‘s nothing left to feel

Reflect on all our yesterdays
My own words choke me
Why were they spoken
Regret for the things I‘ve said and done
Just can‘t compare with
Regret for those that I have never tried
So blame this world or blame yourself
It‘s really all the same
When you are standing on the precipice
From which you just cannot return

Win the battle or lose the war
I know I‘ve played this game before
When people were still real
I don‘t want this anymore
It‘s time for me to close the door
There‘s nothing left to feel

In the style of forgotten men
I look to my horizon
I see nothing
While thoughts of guns and desecration
Sweep through my mind
But only coffins and bones remain
As I look to you
The emptiness behind your eyes
Seals my decision
Can‘t carry on in this world of jugglers
Where all this thoughtlessness and bludgeonings
Your key to success
What kind of tradition to carry on

Blackball The new disease
Blackball The new disease
Blackball Your evil ways
Have found their way inside me

Blackball The new disease
Blackball The new disease
Blackball For a better life
In this high tech dog eat dog existence

W tym świecie nienawiści i płytkości,
Gdzie wrogowie zostają twoim pocieszeniem
I ci z nas, którzy wygrali grę zrezygnowali ze swoich umysłów
Nie nazywam tego zwycięstwem
Powiedz, że to nie odnosi się do ciebie,
Ale najpierw spytaj samego siebie
Co zrobiłem dzisiaj, żeby wygrać grę
I co poświęciłem

Wygraj bitwę, przegraj wojnę
Wiem, że grałem w tę grę wcześniej,
Kiedy ludzie byli ciągle prawdziwi
Nie chcę już tego więcej
To czas dla mnie, aby zamknąć drzwi
Tam nie ma już nic do czucia

Odbicie na naszych wczoraj
Moje własne słowa duszą mnie
Dlaczego one przemówiły
Żal za rzeczy, które powiedziałem i zrobiłem
Nie może równać się
Żalowi za te, których nigdy nie spróbowałem
Więc wiń ten świat albo siebie samego
To naprawdę to samo,
Kiedy stoisz nad przepaścią,
Z nad której po prostu nie możesz wrócić

Wygraj bitwę, przegraj wojnę
Wiem, że grałem w tę grę wcześniej,
Kiedy ludzie byli ciągle prawdziwi
Nie chcę już tego więcej
To czas dla mnie, aby zamknąć drzwi
Tam nie ma już nic do czucia

W stylu zapomnianych ludzi
Patrzę na mój horyzont
Nic nie widzę
Kiedy myśli o działach i zbezczeszczeniach
Przemykają przez mój umysł,
Ale tylko trumny i kości pozostają
Kiedy patrzę w twoją stronę
Nicość za twoimi oczami
Pieczętuje moją decyzję
Nie mogę trwać dalej w tym świecie kuglarzy,
Gdzie cała ta bezmyślność i wymuszenia
Twoim kluczem do sukcesu
Co to za tradycja, aby trwać w niej dalej

Czarna kula, nowa choroba
Czarna kula, nowa choroba
Czarna kula, twoje złowieszcze sposoby
Znalazły drogę do wnętrza mnie

Czarna kula, nowa choroba
Czarna kula, nowa choroba
Czarna kula, dla lepszego życia
W wysoko rozwiniętej egzystencji, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem