The Noose - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring