Spare Me the Details - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring