Time to Relax - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

Ah, it’s time to relax, and you know what that means: a glass of wine, your favorite easy chair and of course this compact disc playing on your home stereo. So go on indulge yourself, that’s right, kick off your shoes, put your feet up, lean back and and just enjoy the melodies. After all, music soothes even the savage beast.
Ah, to czas na relaks i wiesz co to oznacza: kieliszek wina, twój ulubiony fotel i oczywiście ta płyta kompaktowa grająca w twoim domowym stereo. Więc dogódź sobie, właśnie tak, zrzuć swoje buty, połóż wygodnie nogi, oprzyj się i ciesz się tymi melodiami. W końcu muzyka uspokaja nawet dziką bestię.