Not the One - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

I’m not the one who made the world what it is today
I’m not the one who caused the problems started long ago
But now I deal with all the consequences that troubles our times
I carry on and never once have even questioned why
I’m innocent
But the wieght of the world is on my shoulders
I’m innocent
But the battles started are far from over
We’re not the ones who leave the homeless in the streets at night
We’re not the ones who’ve kept minorities and women down
Still we grow and then the problems they become our own
We carry on without even realizing why
We’re innocent
But the weight of the world is on our shoulders
We’re innocent
But the battles left us are far from over
We’re not the ones whose pollution balcked our skies
And ruined the streams
We’re not the ones who made the nuclear bombs
That threaten our lives
We’re not the ones who let the children starve in faraway lands
We’re not the ones who made the streets unsafe to walk at night
And even if we try and not become so overwhelmed
And if we make some contribution to the plight we see
Still our descendents will inherit our mistakes of today
They’ll suffer just the same as we and never wonder why
Nie jestem tym, który sprawił ,że świat jest jaki jest
Nie jestem powodem problemów,które zaczeły się dawno temu
Lecz teraz zgadzam się z wszystkimi konsekwencjiami ,kłopotów naszych czasów
Troszczę się i nigdy nawet nie pytałem dlaczego
Jestem niewinny
Lecz ciężar świata spoczywa na mych barkach
Jestem niewinny
Lecz bitwa się zaczęła i prędko się nie skończy
Nie jesteśmy tymi, którzy pozostawiają bezdomnych nocą na ulicach
Nie jesteśmy tymi, którzy poniżali mniejszości i kobiety
Wciąż wzrastamy, a nasze problemy razem z nami
Troszczymy się , nie wiedząc nawet dlaczego
Jesteśmy niewinni
Lecz ciężar świata spoczywa na naszych barkach
Jesteśmy niewinni
Lecz bitwa porzuciła nas na długo przed końcem
Nie jesteśmy tymi,których dymy czernieją na niebie
I zatruwają strumienie
Nie jesteśmy tymi,którzy stworzyli bombę atomową
Zagrażającą naszemu życiu
Nie jesteśmy tymi ,którzy pozwalają głodować dzieciom w dalekich krajach
Nie jesteśmy tymi, którzy zbudowali ulice niebezpieczne nocą
I nawet jeśli spróbujemy ,i nie będziemy tym tak przytłoczeni
Nawet jeśli my stworzyliśmy sobie taką rzeczywistość
Wciąż nasi potomkowie będą dziedziczyć dzisiejsze błędy
Będą cierpieć tak samo jak my i nie zastanawiać się dlaczego