It’ll Be a Long Time - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

All this time has whittled away
Like so many days in one
Back and forth the leaders sway
Backing it up with guns

Superpowers flex their wings
Hold the world on puppet strings

Egos will feed
While citizens bleed
That’s always the way it goes

When will the world listen to reason
I’ve a feeling it’ll be a long time
When will the truth come in to season
I’ve a feeling it’ll be a long time

All they want is what they can defend
Before their time is up
Make the same mistakes all again
Heard it all before

Superpowers flex their wings
Hold the world on puppet strings

Egos will feed
While citizens bleed
That’s always the way it goes

When will the world listen to reason
I’ve a feeling it’ll be a long time
When will the truth come in to season
I’ve a feeling it’ll be a long time

Well if they tried
Maybe they’d see
It’d do a little good to let the world be free
Handshake and a smile
Gets you on through
Then turn it all around with a suicide move

But you know it’s not fooling anyone but me
You gotta make yourself see what you want to see

Cały ten czas skrócił się
jak wiele dni w jeden
w tył i w przód przywódcy kołyszą się
wsparcie czerpiąc z pistoletów

Mocarstwa napinają skrzydła
trzymając świat jak kukłę na sznurku
karmić będą swe ega
podczas gdy obywatele krwawią
tak to zawsze się odbywa
kiedy świat posłucha rozsądku?
coś czuję, że będzie to długi czas
kiedy prawda wyjdzie na jaw?
coś czuję, że będzie to długi czas

Wszystko czego pragną to jedyne czego bronią
zanim ich czas minie
popełniają ponownie te same błędy
słyszałem to wszystko już wcześniej

Mocarstwa napinają skrzydła
trzymając świat jak kukłę na sznurku
karmić będą swe ega
podczas gdy obywatele krwawią
tak to zawsze się odbywa
kiedy świat posłucha rozsądku?
coś czuję, że będzie to długi czas
kiedy prawda wyjdzie na jaw?
coś czuję, że będzie to długi czas

Ale jeśli spróbują
może zobaczą
to może wnieść odrobinę dobrego by uwolnić świat
uścisk dłoni i uśmiech
sprawi, że przejrzysz
potem zmieni to wszystko w samobójczy ruch
lecz ty wiesz, że to nie zwodzi nikogo poza mną
musisz sprawić byś widział to co chcesz zobaczyć
lecz ty wiesz, że to nie zwodzi nikogo poza mną
musisz sprawić byś widział to co chcesz zobaczyć

Mocarstwa napinają skrzydła
trzymając świat jak kukłę na sznurku
karmić będą swe ega
podczas gdy obywatele krwawią
tak to zawsze się odbywa
kiedy świat posłucha rozsądku?
coś czuję, że będzie to długi czas
kiedy prawda wyjdzie na jaw?
coś czuję, że będzie to długi czas