Come Out and Play - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

Like the latest fashion
Like a spreading disease
The kids are strappin’ on their way to the classroom
Getting weapons with the greatest of ease
The gangs stake their own campus locale
And if they catch you slippin’ then it’s all over pal
If one guys colors and the others don’t mix
They’re gonna bash it up

Hey – man you talkin’ back to me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey – man you disrespecting me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey they don’t pay no mind
If you’re under 18 you won’t be doing any time
Hey come out and play
By the time you hear the siren
It’s already too late
One goes to the morgue and the other to jail
One guy’s wasted and the other’s a waste

It goes down the same as the thousand before
No one’s getting smarter
No one’s learning the score
Your never ending spree of death and violence and hate
Is gonna tie your own rope

Jak ostatnia moda,
Jak rozprzestrzeniająca się choroba,
Dzieciaki biorą spluwy w drodze do klasy
Zdobywają broń z największą łatwością.
Gangi zakładają swoje własne lokalne placówki
I jeśli złapią cię cwaniakującego to już po tobie
Jeśli kolor jednego gościa nie pasuje do innych
Będzie rozróba

Hej, człowieku, mówisz do mnie?
Zdejmijcie go
Trzeba ich rozdzielić.
Hej, człowieku, obrażasz mnie?
Zdejmijcie go
Trzeba ich rozdzielić.
Hej, oni nie zwracają uwagi,
Jeśli masz poniżej 18-stki nie pójdziesz siedzieć
Hej, wyjdź i graj
Gdy usłyszysz syrenę
Będzie za późno.
Jeden poszedł do kostnicy, a następny do pudła,
Jeden gość jest nie żyje, a drugi jest stracony

To zmierza w dół tak samo jak tysiące przedtem,
Nikt nie zmądrzał, nikt nic stąd nie wyniósł.
Wasz nie kończący się ciąg śmierci, przemocy i nienawiści
Założy wam pętlę na głowę