Takes Me Nowhere - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring