Change the World - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

I see the way the salesmen
Stare into the sun
I stood and watched them
As they fell off one by one

And everyone’s so blind
They’re not to help mankind
Reach into your bag of tricks
And pull another one

Oh, you don’t want to change the world
Like you say
Oh, you’re in it for yourself
No one else

You’re ready saving yourself
You’re gonna change the world
You’re ready saving yourself
You’re gonna change the world

Now when the day is set
They’ll line up all the same
And those that need the most
Will never get or gain

The ones you call your friends
Are failing you again
Reach into your bag of tricks
And make it go away

Oh, you don’t want to change the world
Like you say
Oh, you’re in it for yourself
No one else

You’re ready saving yourself
You’re gonna change the world
You’re ready saving yourself
You’re gonna change the world

And since you ain’t what you say
Then just go away
Some don’t lie, some don’t lie

Go on now, they won’t tell
Go on now and save yourself
Go on now, they won’t tell
Go on now and save yourself

Go on now, they won’t tell
Go on now and save yourself
Go on now, they won’t tell
Go on now and save yourself

Oh, you don’t want to change the world
Like you say
Oh, you’re in it for yourself
No one else

You’re ready saving yourself
You’re gonna change the world
You’re ready saving yourself
You’re gonna change the world

And since you ain’t what you say
Then just go away
Some don’t lie, some don’t lie

Widząc w jaki sposób
sprzedawcy gapią się w słońce
Stałem i obserwowałem
jak padali jeden po drugim

I wszyscy są tak ślepi
Nie chcą pomóc ludzkości
Sięgnij do torby sztuczek
i wyciągnij jeszcze jedną

Nie chcesz, aby zmieniano świat
Tak jak mówisz
Jesteś w nim dla siebie
Nikogo więcej

Jesteś gotowy Ratując siebie
Masz zamiar zmienić świat
Jesteś gotowy Ratując siebie
Masz zamiar zmienić świat

Teraz, gdy dni
są uszeregowane tak samo
A ci, którzy potrzebują najbardziej
nigdy nie dostaną.

Ci których nazywasz przyjaciółmi
Sprawili że znów upadłeś
Sięgnij do torby sztuczek
i spraw by to odeszło

Nie chcesz, aby zmieniano świat
Tak jak mówisz
Jesteś w nim dla siebie
Nikogo więcej

Jesteś gotowy Ratując siebie
Masz zamiar zmienić świat
Jesteś gotowy Ratując siebie
Masz zamiar zmienić świat

A ponieważ to nie będzie to,o czym mówisz
Wtedy po prostu odejdziesz
Bo niektórzy nie kłamią, Niektórzy nie kłamią

Idź teraz, oni nie powiedzą
Idź teraz i ratuj siebie
Idź teraz, oni nie powiedzą
Idź teraz i ratuj siebie

Idź teraz, oni nie powiedzą
Idź teraz i ratuj siebie
Idź teraz, oni nie powiedzą
Idź teraz i ratuj siebie

Nie chcesz, aby zmieniano świat
Tak jak mówisz
Jesteś w nim dla siebie
Nikogo więcej

Jesteś gotowy Ratując siebie
Masz zamiar zmienić świat
Jesteś gotowy Ratując siebie
Masz zamiar zmienić świat

A ponieważ to nie będzie to,o czym mówisz
Wtedy po prostu odejdziesz
Bo niektórzy nie kłamią, Niektórzy nie kłamią