Take It Like a Man - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

When you won’t go along
Some will feel like you can’t find your way
Heaven knows
Heaven knows I’ve seen it all before
Now don’t get me wrong
I’ve seen many a life gone astray
When someone goes
All your bows won’t make it any better so let it go

Shut up and take it like a man
You need us to get a life
For your own good we’ll take you by the hand
‚Cause you need a little more

Maybe no one will say it
Maybe no one’s aware it goes on
All I know
All I know it’s like going off the deep end
Could you make a decision?
Could you think for yourself and go on?
Everyone knows
Everyone knows you’ve got to fit into the mainstream so save your woes

Shut up and take it like a man
You need us to get a life
For your own good we’ll take you by the hand
‚Cause you need a little more

Close your eyes
Look away now
Make believe while you can
So you’d best go along

Shut up and take it like a man
You need us to get a life
For your own good we’ll take you by the hand
‚Cause you need a little more

Don’t let on if you can’t find your way
Many more
Many more do it for you
Because heaven knows
Heaven knows it’s like playing with fire
Your life’s a throw

Jeśli nie będziesz szedł przed siebie
niektórzy pomyślą, ze nie potrafisz odnaleźć swojej drogi
Bóg jeden wie
Bóg jeden wie, widziałem to już przedtem
Nie zrozum mnie źle
Widziałem wiele istnień, które pobłądziły
gdy ktoś odszedł
Wszystkie twe ukłony, tego nie poprawią, więc odpuść sobie

Zamilcz i przyjmij to jak mężczyzna
Potrzebujesz nas, by dostać życie
Dla twojego dobra, chwycimy cię za dłoń
bo potrzebujesz trochę więcej

Być może nikt tego nie powie
Być może nikt nie będzie świadom, że to toczy się dalej
Wszystko co wiem
Wszystko co wiem, jest jak zboczenie z trasy w głęboki koniec
Czy możesz podjąć decyzję?
Czy możesz pomyśleć o sobie i iść dalej?
Każdy wie
Każdy wie, że musisz się przypasować do innych, więc oszczędź sobie problemów

Zamilcz i przyjmij to jak mężczyzna
Potrzebujesz nas, by dostać życie
Dla twojego dobra, chwycimy cię za dłoń
bo potrzebujesz trochę więcej

Zamknij oczy
Teraz spójrz
Jeśli możesz wyobraź sobie przez chwilę
że mógłbyś być dobry

Zamilcz i przyjmij to jak mężczyzna
Potrzebujesz nas, by dostać życie
Dla twojego dobra, chwycimy cię za dłoń
bo potrzebujesz trochę więcej

Nie idź dalej jeśli nie możesz znaleźć swojej drogi
Wielu
Wielu zrobi to za ciebie
Bo Bóg jeden wie
Bóg jeden wie, że to jak igranie z ogniem
Twoje życie jest rzutem