Get It Right - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

I’ve been told that to get what you want
You just gotta give what you can
But I know for what I want it don’t come easy as that
They say, „Look out, boy
Tomorrow comes and things will look better by then.”
But I’ll look out the window
Then look in the mirror at the same old me again
Still can’t get it right
And for all I know
I swear I never will
Do you think you’d sell your soul
To just have one thing to turn out right?
For the thousandth time you turn and find
That it just makes no difference to try
Like Holden Caulfield, I tell myself
There’s got to be a better way
Then I lay in bed and stare at the ceiling
Dream of brighter days
No way out
Same old stuff always drags me down
No way out
Never gonna get it
Powiedziano mi kiedyś, ze aby dostać to czego sie chce
Wystarczy dawać ile sil
Ale wiem, ze z tym, czego ja pragnę, tak łatwo nie pójdzie
Mówią: „Spójrz chłopcze,
jutro przyjdzie i wszystko się poprawi”
A ja patrze za okno
Potem w lustro – tam znowu stary ja
Ciągle nie mogę w pełni zrozumieć
I mam wrażenie, ze nigdy mi się nie uda
Czy myślisz, ze sprzedałbyś swa dusze
Aby naprawić jedna tylko rzecz?
Tysiące razy próbujesz i widzisz
Ze próbowanie i tak nic nie daje
Jak Holden Caufield, wmawiam sobie
Ze musi być jakis lepszy sposób
A później lezę wpatrując sie w sufit
Marząc o lepszych dniach
Nie ma stad wyjścia
Zawsze wracają dołujące wspomnienia
Nie ma stad wyjścia
Nigdy mi się nie uda