Dirty Magic - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

In my own simple way
I think she wants me only
She said, „Come over right away”.
But she’s just not that way
Her little soul is stolen
See her put on her brand new face

Pull the shades
Razor blades
You’re so tragic
I hate you so but love you more
I’m so elastic
The things you say
Games you play
Dirty magic

I should know better than
To think I’d reach inside her
It’s all a cloudy kind of daze
She’s not so sweet today
She mocks me, I’m no fighther
It all just seems like such a waste

It’s oversimplified

Na swój własny, prosty sposób
Myślę, ze ona tylko mnie chce
Powiedziała: „Przyjdź tu natychmiast.”
Ale ona taka nie jest
Jej mała duszyczka została skradziona
Widzę, jak wdziewa nowa maskę

Zaciągnij zasłony
Ostrza brzytew
Jesteś taka tragiczna
Strasznie cię nienawidzę, ale kocham bardziej
Jestem taki elastyczny
Słowa, które wypowiadasz
Gry, w które grasz
Brudna magia

Powinienem lepiej wiedzieć,
Ze nie uda mi się dotrzeć do jej wnętrza
To wszystko jest jak mętny rodzaj oszołomienia
Dziś nie jest już tak słodka
Drwi ze mnie, nie jestem wojownikiem
To wszystko wydaję się być taką straszną stratą

To jest zbyt uproszczone