The Kids Aren’t Alright - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring