The Future Is Now - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring