O.C. Guns - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring