Vultures - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring