Intro - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring