The Kids Aren’t Alright - tekst i tłumaczenie piosenki The Offspring

When we were young the future was so bright
The old neighborhood was so alive
And every kid on the whole damn street
Was gonna make it big and not be beat
Now the neighborhood’s cracked and torn
The kids are grown up but their lives are worn
How can one little street
Swallow so many lives

Chances thrown
Nothing’s free
Longing for what used to be
Still it’s hard
Hard to see
Fragile lives, shattered dreams

Jamie had a chance, well she really did
Instead she dropped out and had a couple of kids
Mark still lives at home cause he’s got no job
He just plays guitar and smokes a lot of pot
Jay committed suicide
Brandon OD’d and died
What the hell is going on
The cruelest dream, reality

Chances thrown
Nothing’s free
Longing for what used to be
Still it’s hard
Hard to see
Fragile lives, shattered dreams

Gdy byliśmy młodzi, nasza przyszłość była taka jasna
Stara dzielnica zaś tętniła życiem
I każdy dzieciak z tej cholernej ulicy
Planował coś osiągnąć i się nie dać
Dziś dzielnica jest już zniszczona i rozdarta
Dzieciaki są dorosłe lecz ich życia już zmarnowane
Jak jedna mała ulica
Może pochłonąć tak wiele istnień ?

Szanse wyrzucone
Nie ma nic za darmo
Tęsknota za tym co było kiedyś
Nadal jest ciężko
Ciężko to pojąć
Kruche życia, roztrzaskane sny

Jamie miała szansę, naprawdę miała
Zamiast tego porzuciła szkołę i ma kilkoro dzieci
Mark wciąż mieszka z rodzicami, bo nie ma pracy
Gra jedynie na gitarze i pali dużo trawy
Jay popełnił samobójstwo
Brandon przedawkował i umarł
Co do diabła się tu dzieje ?
Najokrutniejszy sen, rzeczywistość

Szanse wyrzucone
Nie ma nic za darmo
Tęsknota za tym co było kiedyś
Nadal jest ciężko
Ciężko to pojąć
Kruche życia, roztrzaskane sny